Menu / Katalog

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky

!!Smluvní vztah, který vznikne objednávkou se řídí těmito podmínkami, se kterými odesláním objednávky souhlasíte a jsou považovány za sjednané. Před uskutečněním objednávky si prosím tyto podmínky důkladně přečtěte!!

1)    Dodavatel a fakturační údaje, kontaktní údaje


JAS flowers s.r.o.
IČ: 056 17 421
se sídlem Nad Helmrovkou 279/13, Praha 6 - Lysolaje 165 00, Česká republika

Bankovní spojení pro platby na účet:
115-3778250207/0100    KB

IBAN:  CZ8401000001153778250207

BIC (SWIFT):KOMBCZPPXXX 

(dále jen "dodavatel")

2)    Základní ustanovení

Níže uvedené smluvní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých objednávek a uzavřených smluv mezi objednatelem a dodavatelem jejichž předmětem jsou řezané, hrnkové, umělé, suché květiny a dárkové předměty. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě uhrazení objednaného zboží objednatelem. Smlouva je splněna dodáním zboží příjemci.

3)   Ceny 

4)    Objednávka 

Objednávky jsou přijímány:

Objednávky vyřizujeme

Objednávka musí obsahovat

Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky. Objednávka je pro obě strany závazná je považována se za dokončenou uhrazením ceny za zboží a služby, případně poměrné části, kterou může stanovit dodavatel. Pokud nebyla objednávka on-line zaplacena, nebo nebylo jinak doručeno potvrzení o platbě, upozorňujeme Vás na zpětnou telefonickou nebo e-mailovou kontrolu platnosti objednávky, před jejím doručením. Objednávky bez uvedení e-mailu nebo telefonního čísla nebudou akceptovány. 

5)    Storno

Objednavatel, může objednávku stornovat minimálně 24 hod. před jejím doručením a to e-mailem, telefonicky a nebo přímo a prodejně FanFanTulipán. V případě stornování již zaplacené objednávky ze strany objednavatele dodavatel vrátí peníze objednavateli. 

Za tuto transkaci si objednavatel strhne manipulační poplatek při stornování objednávky ve výši:

48 a více hodin před termínem doručení - 20% z celkové ceny, nejméně však 200,- Kč
24 . 48 hodin před termínem doručení - 50% z celkové ceny, nejméně však 500,-Kč
Méně než 24 hodin před termínem doručení - 100% z celkové ceny

6)    Dodávané zboží

Vzhledem k povaze sortimentu se může ve výjimečných případech vzhled skutečně dodaného zboží mírně lišit od fotografií na našich internetových stránkách, a to z důvodu sezónnosti některých druhů květin či z důvodu možného doručení zboží v zákazníkem určené době. Dodavatel je oprávněn v takovém případě nahrazovat jednotlivé květiny, případně i jiné dodávané předměty zbožím podobného vzhledu, stejného druhu a stejné nebo vyšší kvality tak, aby bylo dosaženo bezvadného vzhledu a co nejvyšší podobnosti. Dodavatel se však vždy snaží tyto odlišnosti eliminovat.

7)    Možnosti platby

Po vyplnění objednávkového formuláře si můžete zvolit způsob platby, který je pro Vás nejvýhodnější.

Bezpečnost použití Vaší platební karty umožňuje nejmodernější a nejbezpečnější systém plateb kartových asociací MasterCard a VISA, tzv. 3D Secure. Dodavatel nemá přístup k údajům o platební kartě. Údaje ze své platební karty (číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV/CVC) zadáváte přímo zpracovatelské bance. Tím je eliminována možnost zneužití vaší kreditní karty. Než uskutečníte platbu on-line, prosíme ověřte si vhodnost Vaší karty pro tento způsob platby ve Vaší bance.

Přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Pouze po předchozí domluvě.

Hotově při doručení  po předchozí domluvě s dodavatelem.

Vystavení faktury s pozdějším datem splatnosti je umožňováno pouze  firemním zákazníkům. K vystavení faktury je nutno vyplnit objednávku. Pokud se dodavatel a objednavatel nedohodnou jinak, je splatnost faktury za zboží a služby 14 dní od přijetí objednávky. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání hodnoty objednávky na účet dodavatele. Při pravidelných objednávkách využíváte výhody dlouhodobé spolupráce.

8)     Dodací podmínky

Běžné dodávky
Termín dodání se řídí objednávkou. Pokud není v objednávce uvedeno pozdější datum, doručíme květiny při obdržení objednávky:

Po Praze:

Expresní dodávky
Objednávky vyřizujeme obvykle do hodiny po jejich přijetí. V případě, že nebudeme schopni Vaši objednávku včas vyřídit, budete na tuto skutečnost ihned upozorněni.

Mimo Prahu - Praha Východ a Západ:
Pouze do 24 hodin po přijetí objednávky. Objednávky učiněné po 12:00 v den před pracovním volnem nebo ve dny pracovního volna budou vyřízeny první pracovní den po pracovním volnu.

Dodání

 
Dodavatel není odpovědný za zdržení dodávky zboží příjemci z důvodu chybné objednávky (např. chybné nebo neexistující jméno nebo adresu příjemce, udání špatného čísla kreditní karty atd.), nebo nepřítomností příjemce na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti příjemce může dodavatel zanechat zboží u náhradního příjemce (v případě doručení do firmy u kolegů, v případě doručení na privátní adresu u sousedů). Pokud tak neučiní, zanechá kytici na náhradním místě, které zvolí dle svého uvážení a bude příjemce informovat o umístění kytice. V případě, že nelze zanechat zásilku ani na náhradním místě podá dodavatel zprávu objednateli a zásilku se pokusí dodat v následující pracovní den po prvním pokusu o dodání. V takovém případě se objednatel zavazuje uhradit cenu za zpáteční cestu a druhý doručovací pokus. Pokud nedojde k převzetí zásilky příjemcem ani při druhém pokusu, považuje se zásilka za doručenou. V případě druhého neúspěšného pokusu o doručení zásilky je dodavatel oprávněn tuto zásilku znehodnotit. Dodavatel se zavazuje před znehodnocením zásilky informovat o této skutečnosti objednatele.

Dodavatel nenese odpovědnost za zdržení zásilek, způsobené stávkami, přírodními živly a dalšími událostmi, které nemůže jakkoliv ovlivnit.

Dodavatel nenese odpovědnost za dodané květiny, které budou po dodání vystavené klimatickým změnám jako jsou vítr, dešť, horké počasí, sněžení a dalšími. 

9)     Reklamace

Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k zajištění dodávky v požadované lhůtě a v perfektním stavu. Reklamovat kvalitu nebo množství zboží lze vzhledem k povaze sortimentu s rychlou zkázou pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má příjemce právo na výměnu zboží, slevu z ceny či zrušení smlouvy.

Reklamace přijímáme telefonicky, mailem či osobně na prodejně

10)   Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele i příjemce jsou uchovávány v souladu se zákony České republiky a nebudou poskytnuty třetí osobě. Jsou použity pouze k vyřízení Vašich objednávek a zpracování v našich systémech. Pokud se registrujete v naší v internetové prodejně, dáváte souhlas k tomuto zpracování Vašich osobních údajů. Adresát není informován o odesílateli, pokud si to odesílatel výslovně nepřeje, což učiní svým vzkazem na přiloženém přání.